நியூ KVM ஜுவல்லர்ஸ் வழங்கும் ” Lock Your Gold” திட்டம்.

Don’t worry about gold price rises hereafter. New KVM Jewelers Presents “ Lock your gold “ plan, Book today and protect yourself without worrying about market price hikes

தங்கம் விலை ஏற்றத்தை பற்றிய கவலை இனி வேண்டாம். நியூ KVM ஜூவல்லர்ஸின் லாக் யுவர் கோல்ட் “ திட்டத்தில் இன்றே சேர்ந்து, மார்க்கெட் விலை ஏற்றம் பற்றிய கவலை இன்றி தங்க நகைகளை புக் செயுங்கள்.

Save more and protect yourself from gold rate fluctuation by paying the lowest rate and locking

தங்க விலை ஏற்ற இறக்கத்திலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் மிகக் குறைந்த கட்டணத்தை செலுத்தி உங்கள் தங்க விலையை லாக் செயுங்கள்.

5 Easy Steps to lock your Gold Price

Step1: Yes you’ve reached www.kvmjewelers.com and scroll down to start your locking process.

Step2: Choose the Gold Coin you prefer and start locking it now !

Step3: For Gold Coin purchase choose gram and quantity to determine total gold weight to book and fix the current gold rate. For Ornament Purchase you can select the total gram weight you wish to book and fix the current gold rate.

Step4: Fill all the primary and secondary details for security purpose. You will get an OTP for verification.

Step5: Kindly select the preferred date for delivery and now you can make the payment. After payment you will get SMS and Email of your booking transaction.

Problem in Locking Gold ?

Call Or Whatsapp Now 8940500916